Vazduh Zemlja Voda 2018-12-04T12:13:38+00:00

Inovativna primjena snimaka iz vazduha i pod vodom u nauci i privredi!

Smanjite resurse! – Povećajte preciznost!

Učinite vaš projekat
profesionalnim i modernim. 

Primjena nove state of the art tehnologije u različitim granama nauke i industrije, poput arhitekture, arheologije, podvodne arheologije, geologije, građevine, energetike, poljoprivrede, prostornog planiranja, štedi vreme, ljudske i materijalne resurse donoseći visoku preciznost na kojoj se baziraju strategije i odluke.

Inspekcija iz vazduha

Mapiranje i topografija

Digitalni Elevacioni Model  – sagledajte elevaciju vašeg projekta na precizniji način

Topografsko mapiranje prostora nikada nije bilo lakše.

Mapiranje prostora i produkcija georeferentnih (GPS) ortografskih mapa sa visokom mernom preciznošću i mogućnošću integracije u GIS i Autodesk programske pakete. Inovativna metoda koja u poljima arhitekture, arheologije, građevine, energetike, poljoprivrede i prostornog planiranja potpuno smanjuje resurse i povećava tačnost. Podrška je razmeravanju zemljista i prostornom menadžmentu. Savršena, brza i trajna topografska dokumentacija.

Digitalni Elevacioni Modeli

Digitalni elevacioni modeli predstavljaju preciznu georeferentnu mapu visinskih razlika struktura i objekata u prostoru. Elevacione mape arheoloških lokaliteta, arhitektonskih objekata, građevinskih parcela, poljoprivrednih gazdinstva, predjela ili prostora za razvoj energetskih resursa pružiće vam nove mogućnosti u planiranju operacija, radova ili menadžmentu samog prostora. Potpuno su kompaibilne sa GIS programskim paketima.

Prepustite nam prikupljanje, obradu i pomoć pri interpretaciji podataka.

Metod digitalizacije, 3D mapiranja i produkcije ortografskih, topografskih mapa i digitalnih elevacionih modela je potpuno primenjiv pod vodom pri dokumentaciji i razmjeravanju podvodnih predjela i struktura.

Primjenjujemo potvrđenu metodologiju koja smanjuje budžet i nudi visoku preciznost.