Kulturna baština 2018-12-03T10:45:22+00:00

TRAJNA DIGITALNA PREZERVACIJA KULTURNIH DOBARA

 

Najpovoljnije 3D digitalno dokumentovanje 

za institucije kulture.

 

Obuka i trening zaposlenih.

Svako kulturno dobro priča svoju jedinstvenu i zanimljivu priču.

Znati kako prezentovati, ispričati i preneti priču lokalnoj i internacionalnoj javnosti je ključ uspeha institucija koje se bave kulturom.

3D ARCH koristi digitalnu vizuelizaciju, prostornu informatiku i najmoderniju tehnologiju za proizvodnju preciznih 3D modela koji na najrealističniji način prenose priču izuzetne kulturne baštine širokom auditorijumu.

Institucije kulture, nacionalni i lokalni muzeji, naučno istraživačke institucije i univerziteti poseduju kolekcije arheoloških, istorijskih predmeta i kulturnih dobra, na zemlji i pod vodom, nedostupnih istraživačima i širokoj javnosti zbog daljine ili ograničenja promocije.


3D ARCH koristi najmoderniju metodologiju za digitalizaciju čitavih muzejskih zbirki i kolekcija arheoloških predmeta, lokaliteta i predela, kao i istorijskih arhitektnoskih objekata i enterijera.
Dobijeni merljivi i georeferentni 1:1 3D modeli mogu biti prezentovani preko interneta širkom auditorijumu i distribuirani istraživačima. 

Razvili smo inovativnu metodologiju za proizvodnju izuzetno realističnih 3D modela koji su najbolji i najprecizniji način prezervacije i digitalne dokumentacije trenutnog stanja arheoloških predmeta, lokaliteta i kulturnih dobra.

Vodeći smo eksperti u kreiranju GIS i 3D baza podataka i intventara muzeja, produkcije ortografskih mapa, vertikalnih preseka i svih projekcija arhitektonskih, arheoloških objekata i predmeta koje se koriste kao podloge za naučnu iterpretaciju, postprocesnu obradu i interpretaciju.

3D ARCH će se pobrinuti da svojim modernim i rentabilnim rešenjima vaša izuzetna kulturna baština bude trajno digitalno dokumentovana, te jasno i edukativno prezentovana široj javnosti.

Za potpunu primjenu 3D ARCH metodologije i modernizaciju službi vaših institucija rezervišite odmah povoljnu obuku za vaše zaposlene i zakoračite u budućnost prije drugih.

Organizujemo obuke za polaznike različitih obrazovnih profila, prilagođavamo program ličnim i potrebama institucija.

Konsultujte se sa nama i pronaćićemo najbolje rešenje za efektivnu primjenu 3D skeniranja, 3D modela i digitalizacije u vašem radu.

Obuka se sastoji iz sledećih modula:

1. Skeniranje i prikupljanje podataka.

2. Obrada podataka i produkcija 3D modela.

3. Multifunkcionalna upotreba 3D modela.

4. Produkcija ortografija, mapa, presjeka i njihova interpretacija.

5. Primjena metodologije pri monitoringu i menadžmentu kulturne baštine.

6. Primjena metodologije pri digitalizaciji kulturne baštine.

7. Diseminacija rezultata naučnoj i široj javnosti.