Konsalting 2018-12-03T10:33:19+00:00

3D ARCH eksperti za menadžment podvodne i kulturne baštine na kopnu, pripremu i organizaciju muzejskih postavki i izložbi, primjenu 3D tehnologija u različitim privrednim i naučnim granama vam stoje na raspolaganju za sve vaše upite.

Nudimo konsultantske usluge pri pripremi i realizaciji EU i nacionalnih projekata na temu primjene inovativnih digitalnih tehnologija, digitalizacije, turističke valorizacije i menadžmenta kulturne baštine.

Eksperti smo sa internacionalnim iskustvom u dizajniranju i vođenju arheoloških projekata pod vodom i na kopnu kao i za pitanja razvoja i menadžmenta ronilačke turističke industrije i ronilačkih centara.