3D Digitalizacija 2018-12-03T13:11:53+00:00

BUDUĆNOST KOJU MOŽETE PRIUŠTITI

3D Skeniranje i digitalizacija

predjela, objekata i predmeta

3D Digitalizacija i skeniranje pružaju trajnu prezervaciju predjela, objekata i predmeta. 

 

Georeferentni 3D modeli u 1:1 razmjeri olakšavaju monitoring, komparaciju i interpretaciju podataka. Kompatibilni sa Autodesk programskim paketom 3D modeli omogućavaju kancelarijsko proučavanje predjela, objekata i predmeta sa mogućnošću preciznog mjerenja.

Atraktivni i realistični 3D modeli su najvernija i najbolja prezentacija vašeg rada širokom auditorijumu.

 

Na korak ste od budućnosti, kontaktirajte nas.

Bez obzira da li se vaši predmeti i objekti nalaze na zemlji ili pod vodom, naš tim stručnjaka vam je na raspolaganju pri određivanju strategije prikupljanja podataka, njihovoj obradi, 3D modelovanju, postproces produkciji i interpretaciji rezultata.

Pružamo usluge obuke i treninga zaposlenih za primjenu i korišćenje inovativne metodologije 3D skeniranja i interpretacije njenih rezultata u skladu sa vašim potrebama.